Praca na statkach

Praca na statkach to ciekawa alternatywa. Czy jednak każdy może podjąć prace na stanowisku marynarskim? Owszem tak. Koniecznym jest jednak wykazanie się odpowiednim, udokumentowanym świadectwem wydanym przez Urząd Morski kwalifikacjami.

Młodszy i starszy marynarz

Praca na statkach to praca której może się podjąć każdy, warunkiem jednak jest wykazanie się odpowiednia praktyką oraz kierunkowym wykształceniem

Autor zdjęcia: fringedbenefit

Młodszy marynarz działu pokładowego statków morskich musi mieć udokumentowane przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych, podstawowej pomocy medycznej, bezpieczeństwa własnego, odpowiedzialności wspólnej oraz ochrony przeciwpożarowej (stopień podstawowy). Kandydat na młodszego marynarza musi mieć również ukończone szesnaście lat.

Starszy marynarz natomiast musi wykazać się świadectwem złożenia egzaminu na to stanowisko, musi również posiadać świadectwo ratownika oraz opcjonalnie może:

  • przedłożyć świadectwo marynarza wachtowego oraz wykazać się odbyciem dwuletniej praktyki pływania w dziale pokładowym na statkach handlowych,
  • wykazać się odbyciem trzyletniej praktyki pływania w dziale pokładowym na statkach handlowych.

Marynarz wachtowy

Wymagania jakie musi spełnić kandydat na marynarza wachtowego są opcjonalne i dotyczą chociażby posiadania:

  • dwuletniej praktyki zawodowej w charakterze pracownika przetwórni statku rybackiego. W tym wypadku koniecznym jest również odbycie i ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym oraz zdany egzamin na poziomie pomocniczym;
  • dwuletniej praktyki pływania w służbie radarowej na stanowisku podoficer. W tym wypadku koniecznym jest również odbycie i ukończenie półrocznego programu szkoleniowego na statkach morskich oraz zdany egzamin na poziomie pomocniczym;
  • dyplomu oficera mechanika wachtowego lub dyplomu oficera elektroautomatyka. W tym wypadku koniecznym jest również odbycie dwuletniej praktyki pływania w dziale maszynowym, dwumiesięcznego szkolenia praktycznego w dziale pokładowym oraz zdany egzamin na poziomie pomocniczym.

Praca na statkach na stanowisku marynarza wachtowego wymaga również opcjonalnie ukończenia nauki w ośrodku szkoleniowym:

  • na kierunku pokładowym (policealne szkoły morskie oraz średnie szkoły zawodowe),
  • lub na kierunku nawigacyjnym (policealne szkoły morskie)

Koniecznym w tych wypadkach jest również posiadanie dwumiesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale pokładowym oraz złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym.

Podsumowanie

Praca na statkach to praca której może się podjąć każdy, warunkiem jednak jest wykazanie się odpowiednia praktyką oraz kierunkowym wykształceniem. Zarówno w przypadku młodszego marynarza, starszego marynarza oraz marynarza wachtowego koniecznym jest spełnienie określonych warunków; warunków, których częściowym omówieniem zajęliśmy się w niniejszym tekście.