Producenci
Obsługujemy płatności PayU

płatność PayU

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Blog wpisy
Jak wybrać fotelik samochodowy dla dziecka?

 

Fotelik samochodowy dla noworodka, to jeden z niezbędnych elementów podczas szykowania wyprawki. Gwarantuje bezpieczeństwo dziecka podczas podróży. W sklepach dostępna jest masa fotelików o różnych parametrach, ale jak wybrać najlepszy dla naszych potrzeb?

Regulamin zakupów

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Gadżety Dziecięce

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Sklep prowadzony jest przez:

Nextget Joanna Bruszewska

ul. Wyzwolenia 8/20

19-100 Mońki

NIP: 5461334782

REGON: 365781701

tel. 789 360 404

adres email: sklep@gadzetydzieciece.pl

Numer rachunku bankowego: 35195000012006000461510001 

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sklep skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sklep ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Po otrzymaniu oferty na zakup system Sklepu wysyła automatycznie  e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, który jest przesyłany na adres poczty internetowej wskazany w formularzu zamówienia.  Wraz z emailem potwierdzającym złożenie zamówienia wysyłany jest załącznik dokument PDF zawierający wszystkie niezbędne informacje oraz formularz odstąpienia od umowy.  Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail przez klienta, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży. 

7. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

8. Zamówienie można anulować jedynie bezpośrednio po jego złożeniu. Aby anulować zamówienie należy wysłać odpowiednią informację pod adres email: sklep@gadzetydzieciece.pl Zamówienie można anulować telefonicznie dzwoniąc pod numer 789 360 404

 

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 • Przelew - wpłaty należy dokonać na wskazany w e-mailu numer rachunku bankowego.

 • Pobranie - płacisz gotówką przy odbiorze towaru kurierowi. 

 • Płatność elektroniczna - w Sklepie jest dostępny system płatności PayU.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Na każdy sprzedany towar Sklep wystawia fakturę elektroniczną, która wysyłana jest e-mailem do Klienta.

5. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej). W Sklepie dostępne są następujące formy wysyłki:

 • Przelew - Paczka Pocztowa Pocztex Kurier48

 • Przelew - Przesyłka kurierska

 • Pobranie - Przesyłka kurierska pobraniowa

2. Zamówienia składane w Sklepie wysyłane są na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wybór formy dostawy następuje na etapie składania zamówienia. 

4. Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni roboczych.

5. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

6. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

7. Klient jest obciążony kosztami dostawy (wysyłki). Klient może zapoznać się z kosztami dostawy w każdej chwili klikając w link "koszty dostawy".

 

§5

Prawo odstąpienia od umowy

1. W okresie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2011/83), składając sprzedawcy oświadczenie o swojej decyzji odstąpienia od umowy.

2. Aby odstąpić od umowy należy wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@gadzetydzieciece.pl lub poczta na adres Sklepu: Nextget Joanna Bruszewska, ul. Wyzwolenia 8/20, 19-100 Mońki

3. Gotowy formularz można pobrać ze strony Sklepu: Formularz odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia produktu, w wysokości najtańszego oferowanego przez Sklep sposobu dostawy.

5. Sklep zwraca płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

6. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. 

7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient powinien odesłać zwracane produkty na adres Sklepu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy.

9. Klient ponosi koszt wysyłki zwracanego towaru. 

 

§6

Reklamacje

 

1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Jeżeli według Klienta nabyty przedmiot jest wadliwy ,może on skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z treścią aktualnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.

3. Reklamacje należy złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i żądaniami wobec Sprzedawcy. Formularz reklamacyjny można pobrać ze strony Sklepu.

4. Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: Nextget Joanna Bruszewska, ul. Wyzwolenia 8/20, 19-100 Mońki

5. Do towaru reklamowanego należy dołączyć dowód zawarcia transakcji, np. paragon, fakturę, wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą.

6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. 

7. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (wyczerpanie zapasów), sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny produkt, o podobnych cechach użytkowych, zgodnie z żądaniami Kupującego.

8. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. 

 

 

§7

Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

 

1. Jeżeli dany przedmiot Klient nabył jako konsument, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym newslettera.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl